Soru 1:
 • I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
 • II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
 • III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
 • IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
 • Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 2:İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 3: Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 4: Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 5:

  İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 6:Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 7:Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 8:
 • I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.
 • II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.
 • Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 9:Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 10:Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 11:
 • • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
 • • Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.
 • • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
 • • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.
 • • Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.
 • Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 12:Trafikte heyecan ve zevk verici davranış- ları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 13:Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 14:Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 15:Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 16:Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 17:Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 18:Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 19:
 • • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.
 • • Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
 • • Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.
 • Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 20:Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 21:Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 22:

  Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 23:
 • I. Motosiklet
 • II. Elektrikli bisiklet
 • III. Lastik tekerlekli traktör
 • IV. Üç tekerlekli yük motosikleti
 • Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 24:Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 25:Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 26:2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 27:Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 28:Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 29:Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 30:

  “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

  Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 31:Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 32:Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 33:
 • I. Akü şarjının azalması
 • II. Fren balatalarının azalması
 • III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi
 • Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 34:Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 35:Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 36:
 • I. Yüksek devirde araç kullanılması
 • II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması
 • III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması
 • IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması
 • Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 37:Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 38:Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 39:Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 40:Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 41:Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 42:
 • I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek
 • II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak
 • III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek
 • Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)

  Daha detaylı bilgi almak için!

  İletişim