Soru 1:Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 2:Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 3:Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 4:İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 5:

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 6:Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 7:Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 8:
 • I. Damar ve sinir sıkışmasına
 • II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
 • III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
 • Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 9:

  Sürükleme yöntemleri;

 • I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
 • II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
 • Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 10:Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 11:Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 12:Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 13:Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 14:

  "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 15:Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 16:Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 17:Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 18:Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 19:
 • I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
 • II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
 • III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
 • Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 20:Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 21:Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 22:Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 23:Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 24:Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 25:Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 26:Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 27:Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 28:

  Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

  Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 29:Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 30:Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 31:

  Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 32:
 • I. Dikkatin dağılması
 • II. Kural ihlallerinin artması
 • III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
 • Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 33:
 • • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
 • • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
 • Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)

  Daha detaylı bilgi almak için!

  İletişim