Soru 1:Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 2:Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 3:Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-DinleHisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 4:Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 5:

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.

Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 6:Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 7:Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 8:
 • • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
 • • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
 • • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
 • İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 9:Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 10:Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 11:Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 12:Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 13:Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 14:Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 15:Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 16:Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 17:Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 18:

  Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 19:Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 20:"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 21:Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 22:Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 23:Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 24:
 • I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
 • II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
 • III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
 • Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 25:Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 26:Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 27:
 • I. Traktörler
 • II. Otomobiller
 • III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
 • IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
 • Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 28:Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 29:2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 30:Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 31:Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 32:Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 33:Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 34:Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 35:Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 36:Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 37:Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)

  Daha detaylı bilgi almak için!

  İletişim