Soru 1:Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 2:

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 3:Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 4:Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 5:
 • I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
 • II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
 • III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
 • Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 6:İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 7:Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 8:Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 9:Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 10:Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 11:
 • • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
 • • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
 • • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir.
 • Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 12:Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 13:Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 14:Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 15:Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 16:Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 17:Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 18:Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 19:70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 20:Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 21:Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 22:Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 23:Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 24:Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 25:
 • I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
 • II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.
 • Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 26:Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 27:Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 28:Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 29:Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 30:Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 31:
 • I. Aşınmayı azaltmak
 • II. Sürtünmeyi azaltmak
 • III. Yakıt tüketimini artırmak
 • Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 32:Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 33:Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 34:
 • I. Jant kapağı çıkartılır.
 • II. Kriko ile araç kaldırılır.
 • III. Bijon somunları sökülür.
 • IV. Bijon somunları gevşetilir.
 • V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
 • Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 35:Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)

  Daha detaylı bilgi almak için!

  İletişim