Soru 1:

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 2:Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 3:Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 4:Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 5:Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 6:Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 7:Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 8:
 • I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
 • II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
 • III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
 • Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 9:Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 10:Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 11:Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 12:
 • I. Öz eleştiri yapabilmek
 • II. Risk almaya meyilli olmak
 • III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
 • IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
 • Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 13:Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 14:Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 15:Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 16:Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 17:Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 18:Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 19:İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 20:Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 21:
 • I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
 • II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
 • Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 22:Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 23:
 • I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
 • II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
 • III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
 • IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme
 • Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 24:Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 25:Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 26:
 • I. Araç lastiği seçimi
 • II. Çevre ve iklim koşulları
 • III. Fren sistemi performansı
 • Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 27:Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 28:Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 29:Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 30:Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 31:Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 32:Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 33:
 • I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
 • II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
 • III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek
 • Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 34:Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 35:Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 36:Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 37:

  Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

  Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 38:

  Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 39:Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 40:Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)

  Daha detaylı bilgi almak için!

  İletişim