Soru 1:Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 2:Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 3:Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 4:

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 5:Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 6:
 • I. Aşırı sıvı kaybı
 • II. Kalp ritim bozuklukları
 • III. Başa şiddetli darbe alınması
 • Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 7:İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 8:Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 9:
 • • Uzun süreli bilinç kaybıdır.
 • • Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.
 • Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 10:Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 11:

  Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 12:Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 13:
 • • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
 • • Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek
 • Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 14:

  Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

  Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 15:Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 16:Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 17:Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 18:Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 19:Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 20:
 • I. Ambulansa eskortluk yapmak
 • II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
 • III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak
 • Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 21:Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 22:
 • I. Araç içinde savrulma
 • II. Araçtan dışarı fırlama
 • III. Ölüm ve yaralanmalarda artma
 • Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 23:Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 24:Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 25:
 • • Gereksiz yere korna çalınması
 • • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
 • • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi
 • Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 26:Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 27:Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 28:Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 29:Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 30:Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 31:Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 32:Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 33:Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 34:

  Trafik adabı;

 • I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
 • II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.
 • Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 35:Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 36:

  Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

  Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 37:Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 38:Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 39:Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  rg/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> www.bilisimogretmeni.com
  Soru 1:Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 2: Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 3:
 • I. El freninin çekilmesi
 • II. Kontağın kapatılması
 • III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması
 • Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 4:
 • Bir el alına yerleştirilir.
 • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
 • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
 • Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 5: Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 6: Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 10:Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 11:Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 12:Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 13:Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 14:Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 15:Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 16:Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 17:Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 18:Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 19:Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 20:Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 21:Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 22:
 • I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
 • II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
 • III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
 • Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 23:
 • I. Reflektör
 • II. İlk yardım çantası
 • III. Yangın söndürme cihazı
 • Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 24:Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 25:
 • • Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.
 • • Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.
 • Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 26:Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 27:Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 28:Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 29:Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 30:Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 31:Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 32:Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 33:Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 34:Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 35:Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 36:Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 37:Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 38:Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 39:Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 40:I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)

  Daha detaylı bilgi almak için!

  İletişim