Soru 1:Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 2:Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 3:Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 4:
 • I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
 • II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
 • III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.
 • Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 5:Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 6:Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 7:Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 8:Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 9:

  Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.

  Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 10:
 • I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
 • II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.
 • Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 11:Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 12:
 • I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
 • II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
 • III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak
 • Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 13:Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 14:Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 15:
 • I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
 • II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
 • III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
 • Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 16:Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 17:
 • • Motor durdurulur.
 • • Araç el freni ile tespit edilir.
 • • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
 • Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 18:

  Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 19:Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 20:Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 21:

  “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 22:Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 23:Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 24:Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 25:Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 26:Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 27:

  Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.

  Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 28:Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 29:
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
 • Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 30:Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 31:Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 32:Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 33:Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 34:Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 35:
 • I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
 • II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
 • III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.
 • Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 36:Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 37:Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 38:

  Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

  Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 39:Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 40:Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)

  Daha detaylı bilgi almak için!

  İletişim