Soru 1:Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 2:Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 3:

İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 4:Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 5:Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 6:Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 7:Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 8:
 • I. Spor ve iş kazaları
 • II. Yüksek bir yerden düşme
 • III. Otomobil ya da motosiklet kazaları
 • Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 9:Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 10:Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 11:
 • • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
 • • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
 • Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 12:

  "Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

  Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 13:Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 14:Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 15:
 • • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
 • • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
 • Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 16:Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 17:
 • I. Kesik yol çizgisi
 • II. Devamlı yol çizgisi
 • III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
 • Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 18:Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 19:Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 20:Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 21:Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 22:Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 23:Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 24:
 • I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
 • II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
 • III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
 • Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 25:Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 26:Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 27:İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 28:
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
 • Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 29:Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 30:Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 31:Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 32:Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 33:Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 34:Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 35:Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 36:Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 37:Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 38:
 • • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
 • • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
 • • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
 • Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)
  Soru 39:Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
  • A)
  • B)
  • C)
  • D)

  Daha detaylı bilgi almak için!

  İletişim